EUROLyser Fructosamin

För övervakning av djur med diabetes

Fruktosamin uppstår genom att glukos binder till proteiner. Hos hundar har glukos en starkare affinitet till albuminer och hos katter till globulin. På grund av halveringstiden av plasmaproteiner ger en mätning av fruktosamin den genomsnittliga glukoskoncentrationen under de två föregående veckorna.

Individuella mätningar av fruktosamin bör tolkas mot bakgrund av de kliniska symptomen på diabetes, kroppsvikt och blodglukos-koncentration. Den allmänna regeln är att ju närmare fruktos-koncentrationen är till referensvärdet för friska hundar och katter, desto bättre glykemisk kontroll.

Eurolysers ”Gold standard fruktosamin” är en enzymatisk analys som är mycket mer specifik för glykerat serumprotein (fruktosamin) än den gamla traditionella NBT-baserade fruktosanalysen som avsevärt störs av endogena reducerande ämnen.

Djurslag
  • Alla djurslag
Provmaterial
  • Använd 20 µL färsk EDTA-plasma, lithiumheparinplasma eller serumprov
Mätområde
  • 0 – 2600 µmol/L

 

Relaterade produkter

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Emma Andreasson
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef