EUROLyser Phenobarbital

Terapiövervakning vid behandling

Detta test är ett hjälpmedel vid övervakningen av fenobarbitalnivåer hos djur. Fenobarbital administreras för att kontrollera kramper och epilepsi, såväl som för att lindra kramper. Beroende på dosen, har drogen observerats ha antingen en lugnande eller hypnotisk effekt. Hos katter är fenobarbital det första valet för antiepileptisk behandling. Hos hundar, kan den administreras tillsammans med kaliumbromid, beroende på den individuella reaktionen hos patienten på behandlingen.

Fenobarbitalkoncentration i blodet bör kontrolleras cirka 12 till 14 dagar efter administrering. Det rekommenderas att blodprovet tas cirka två timmar före nästa schemalagda dos av läkemedlet.

Djurslag

  • Hund
  • Häst
  • Katt

Provmaterial

  • Använd 20µL serum (förstahandsval) eller litiumheparinplasma

Mätområde

  • 0-100 µg/mL

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Emma Andreasson
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Mattias Stierna
Serviceingenjör
Mattias Vanberg
Serviceingenjör