EUROLyser cCRP

Akutfasproteinet Canine C-reaktivt protein stiger snabbt vid infektioner och inflammation

Serumnivån av CRP stiger kraftigt hos djur som lider av olika typer av infektioner och vid inflammation. cCRP korrelerar med graden och aktiviteten hos den orsakande sjukdomen. Mätningar av CRP används för att underlätta utvärderingen av inflammation i samband med infektion, vävnadsskada och andra kliniska störningar.

Förhöjda nivåer av CRP beskrivs hos hundar som drabbats av lunginflammation, pyometra (livmoderinflammation), pankreatit, parvovirusinfektion eller trauma. Hundar med ett ökat antal leukocyter hade signifikant högre CRP-nivåer än hundar med icke inflammatoriska leukograms. Ökade CRP-nivåer ses också hos hundar med artrit, tromboflebit eller procitis. Dessutom har det observerats hos hundar infekterade med Bordetella bronchiseptica eller Ehrlichia canis.

Djurslag
  • Hund
Provmaterial
  • Serum, hepariniserad plasma eller EDTA-plasma
Mätområde
  • 10 – 200 mg/L

 

Relaterade produkter

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Fredrik Gustafsson
Gruppchef