EUROLyser Lipas
(Pankreasspecifik)

Pankreasspecifik lipas för hund och katt

Den lipasenzymatiska metoden DGGR som används i denna test är erkänd som en högkänslig och specifik metod för detektion av pankreatit hos djur. Det är en mycket effektiv biomarkör och har visat en överensstämmelse på  > 95 % vid jämförelse med vävnad och artspecifik kvantitativ immunanalys.

Kombinationen av colipas och gallsyra gör att reaktionen är specifik för pankreaslipas utan inblandning av esteraser och lipolytiska enzymer.  Den uppmätta absorbansen är proportionell mot lipasaktiviteten i provet.

Djurslag
  • Hund
  • Katt
Provmaterial
  • Färskt serum eller litiumheparinplasma
  • Om provet ska sparas måste det skyddas från ljus
Mätområde
  • Vid användning av en 20 µL pipett: 25 – 1200 U/L*
  • Vid användning av en 5 µL pipett: 250 – 1200 U/L

* Med start fr.o.m. 2022-07-01

Relaterade produkter

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Fredrik Gustafsson
Gruppchef