EUROLyser GLDH

Glutamat dehydrogenas är ett leverspecifikt enzym

Glutamatdehydrogenastestet mäter ett leverspecifikt enzym, GLDH, som i första hand hittas i mitokondrierna i centrolobular hepatocyter. GLDH ökar särskilt i hypoxiska förhållanden i levern, liksom i fall av akut levernekros.

En ökad frisättning av GLDH från hepatocyter kan vidare observeras i t.ex. inflammatoriska, neoplastiska eller infektiösa sjukdomar i levern, liksom i alla sjukdomar som leder till levercelldegeneration.

Djurslag

  • Alla djurslag

Provmaterial

  • Använd 100 mL litiumheparinplasma eller serumprov
  • Prov ska förvaras mörkt.

Mätområde

  • Serum / Plasma: 6 – 120 U/L

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Emma Andreasson
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Mattias Stierna
Serviceingenjör
Mattias Vanberg
Serviceingenjör