EUROLyser T4

För kontroll av sköldkörtelfunktionen

Thyroxin (T4) bildas i sköldkörteln och släpps ut i blodet efter det har passerat en komplex regleringsmekanism. Thyroxin är bundet till flera bärarproteiner såsom albumin, pre-albumin och andra specifika bindande proteiner. Sköldkörtelsjukdomar med onormala hormonkoncentrationer förekommer främst hos djur med hög ålder.

Ökade eller minskade koncentrationsnivåer av sköldkörtelhormoner såsom thyroxin (T4) leder mot talrika organiska störningar. Thyroid hyperfunktion (överproduktion) ses främst hos katter, medan underfunktion drabbar alla arter.

Djurslag

  • Alla djurslag

Provmaterial

  • Serum eller plasma (EDTA, heparin, citrat). Provvolym enligt menyinställningar på Eurolyser soloinstrument och beroende på användningen av en 20 µL eller 5 µL pipett.

Mätområde

  • Vid användning av en 20 µL pipett: 0 – 8 µg/dL (0 – 104 nmol/L)
  • Vid användning av en 5 µL pipett: 6 – 32 µg/dL (78 – 416 nmol/L)

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Emma Andreasson
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Mattias Stierna
Serviceingenjör
Mattias Vanberg
Serviceingenjör