EUROLyser T4

T4 Eurolyser solo reagens

För kontroll av sköldkörtelfunktionen hos alla djurslag

Thyroxin (T4) bildas i sköldkörteln och släpps ut i blodet efter det har passerat en komplex regleringsmekanism. Thyroxin är bundet till flera bärarproteiner såsom albumin, pre-albumin och andra specifika bindande proteiner. Sköldkörtelsjukdomar med onormala hormonkoncentrationer förekommer främst hos djur med hög ålder.

Ökade eller minskade koncentrationsnivåer av sköldkörtelhormoner såsom thyroxin (T4) leder mot talrika organiska störningar. Thyroid hyperfunktion (överproduktion) ses främst hos katter, medan underfunktion drabbar alla arter.

Djurslag
  • Alla djurslag
Provmaterial
  • Serum eller plasma (EDTA, heparin, citrat). Provvolym enligt menyinställningar på Eurolyser soloinstrumentet och beroende på användningen av en 20 µL eller 5 µL pipett.
Mätområde
  • Vid användning av en 20 µL pipett: 0 – 8 µg/dL (0 – 104 nmol/L)
  • Vid användning av en 5 µL pipett: 6 – 32 µg/dL (78 – 416 nmol/L)

 

Relaterade produkter

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Fredrik Gustafsson
Gruppchef