EUROLyser NH3 Ammoniak

Spjälkning av protein producerar ammoniak i tarmen genom deaminering av aminosyra

Allvarlig leverdysfunktion (t ex shunt, cirros) kan förhindra levern att syntetisera ammoniak till urea. Som ett resultat fås ett lägre urea i förhållande till kreatininkoncentrationen och därmed ett förhöjt ammoniak. Metabolism av ammoniak och andra proteiner (aromatiska aminosyror) som ej kan metaboliseras av levern kan påverka det centrala nervsystemet (hepatoenzephale syndrom).

Djurslag

  • Hund
  • Katt

Provmaterial

  • Noggrannheten av en ammoniakbestämningen är extremt beroende av provtagning. Använd endast färsk EDTA-plasma (ammoniak-heparinplasma eller serum får inte användas). Efter provtagningen ska provröret omedelbart centrifugeras för att få plasma. Plasmaprovet måste analyseras inom 5 minuter.

Mätområde

  • 10 – 1100 µmol/L 

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Emma Andreasson
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Mattias Stierna
Serviceingenjör
Mattias Vanberg
Serviceingenjör