EUROLyser NH3 Ammoniak

Ammoniakbestämning för hund och katt

Spjälkning av protein producerar ammoniak i tarmen genom deaminering av aminosyra. Allvarlig leverdysfunktion (t.ex. shunt, cirros) kan förhindra levern att syntetisera ammoniak till urea. Som ett resultat fås ett lägre urea i förhållande till kreatininkoncentrationen och därmed ett förhöjt ammoniak. Metabolism av ammoniak och andra proteiner (aromatiska aminosyror) som ej kan metaboliseras av levern kan påverka det centrala nervsystemet (hepatoenzephalesyndrom).

Djurslag
  • Hund
  • Katt
Provmaterial
  • Noggrannheten av en ammoniakbestämningen är extremt beroende av provtagning. Använd endast färsk EDTA-plasma (ammoniak-heparinplasma eller serum får inte användas). Efter provtagningen ska provröret omedelbart centrifugeras för att få plasma. Plasmaprovet måste analyseras inom 5 minuter.
Mätområde
  • 10 – 1100 µmol/L 

 

Relaterade produkter

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Fredrik Gustafsson
Gruppchef