EUROLyser Kortisol

En glukokortikoidhormon som påverkar metabolismen av kolhydrater, proteiner och fetter

Kortisol är ett glukokortikoidhormon som påverkar metabolismen av kolhydrater, proteiner och fetter. Kronisk, överdriven glukokortikoidfrisättning leder till hyperadrenokorticism (HAC).

Hypofysberoende hyperadrenokorticism (PDH), mer allmänt känd som Cushings sjukdom, orsakas av en hypofystumör (mestadels adenom) i hjärnan. Tumören utlöser överdrivna nivåer av adrenokortikotropiskt hormon (ACTH), vilket stimulerar binjurarna nära njurarna att producera kortisol.

En liten andel hundar med HAC har en tumör i en av binjurarna. Denna form av HAC kallas binjureberoende HAC och härrör från en direkt ökning av kortisolproduktionen av binjuretumören. Överproduktionen av kortisol orsakar symtom som håravfall, ökad aptit och polydipsi och polyuria. Addisons sjukdom (hypoadrenokorticism eller underproduktion av kortisol) förekommer mer sällan än Cushings sjukdom hos hundar.

Djurslag
  • Hund
Provmaterial
  • Använd 40 µL serum
Mätområde
  • 8 – 24 μg/dl

 

Relaterade produkter

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Fredrik Gustafsson
Gruppchef