Triolab

Triolab AB grundades 1986 och är idag 55 medarbetare, jämnt fördelade på huvudkontoret i Göteborg och kontoret i Stockholm. Sedan 2016 tillhör vi AddLife-koncernen. Triolab har systerföretag i Norge, Danmark och Finland. Tillsammans utgör vi Triolab Group och är Nordens största distributör inom diagnostik och Life Science.

Grunden för vår positiva utveckling ligger i hög kompetens och personligt engagemang för både produkter och service. Vi arbetar aktivt med kvalitet och miljö och vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vår affärsidé

Triolab ska med hög kvalitet och kompetens vara ledande diagnostikasamarbetspartner.

Vår vision

Triolab ska alltid vara det naturliga valet för kunderna inom de segment vi verkar.

 

Fredrik Brandt Vd Triolab AB
      Fredrik Brandt, Vd Triolab