Triolab

Nordens största distributör inom diagnostik

Triolab AB grundades 1986 och vi är idag 58 medarbetare, jämnt fördelade på huvudkontoret i Göteborg och kontoret i Stockholm. Sedan 2016 tillhör vi AddLife-koncernen. Tillsammans med våra  systerföretag i Norge, Danmark och Finland utgör vi Triolab Group. Vi är Nordens största distributör inom diagnostik och Life Science. Hos oss hittar du IVD-utrustning för hälso- och sjukvården,  diagnostikutrustning för veterinärsektorn, livsmedelsindustrin, farmaindustrin och för forskning.

Grunden för vår positiva utveckling ligger i hög kompetens och personligt engagemang för både produkter och service. Vi arbetar aktivt med kvalitet och miljö och vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vår affärsidé

Triolab ska med hög kvalitet och kompetens vara ledande diagnostikasamarbetspartner.

Vår vision

Triolab ska alltid vara det naturliga valet för kunderna inom de segment vi verkar.

 

Fredrik Brandt Vd Triolab AB
      Fredrik Brandt, Vd Triolab