AddLife

Triolab ingår i AddLife-koncernen. AddLife är en europeisk oberoende aktör inom life science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. AddLife har cirka 2 200 anställda i ett 85-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. AddLife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Se mer på AddLifes webbplats