EUROLyser SAA

SAA reagens

Biomarkör med hög känslighet vid vävnadsskada och inflammation hos katt och häst

Nivån av serumamyloid A (SAA) som cirkulerar i blodet är känt för att öka kraftigt som svar på vävnadsskada eller inflammation och klassificeras som en akut-fas-protein. Cirkulerande SAA-koncentrationer kan öka upp till 1000-faldigt efter inflammation, infektion, vävnadsskada och cellnekros och sjunker snabbt efter återhämtning.

Det har observerats i flera arter, inklusive häst, att SAA är en mycket användbar inflammatorisk markör som kan användas för detektion av klinisk och möjligen subklinisk sjukdom, övervakning av sjukdomsaktivitet och terapisvar, prognostisering och detektion av spridning av infektioner i flockar (Nielsen et al., 2004).

Den kinetiska profilen för svaret gör SAA en utmärkt indikator på inflammation. Den hepatiska SAA-syntesen börjar kort efter en inflammatorisk skada. Plasmakoncentrationen börjar öka inom några timmar som ett resultat av detta. Det är som högst 36-48 h efter skada, såsom tidigare visats hos hästar efter experimentell induktion av inflammatoriska eller infektiösa sjukdomar (Hultén et al., 2002).

Djurslag
  • Katt
  • Häst
Provmaterial
  • Använd serum för rutinanalys
  • Mjölk och ledvätska kan också användas
Mätområde
  • Häst: 10 – 500 µg/mL (10 – 500 mg/L)
  • Katt: 10 – 150 µg/mL (10 – 150 mg/L)

 

Relaterade produkter

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Fredrik Gustafsson
Gruppchef