EUROLyser Lipase

Pankreatisspecifik Lipas för hund och katt

Den lipasenzymatiska metoden DGGR som används i denna test är erkänd som en högkänslig och specifik metod för detektion av pankreatit hos djur. Det är en mycket effektiv biomarkör och har visat en överensstämmelse på  > 95 % vid jämförelse med vävnad och artspecifik kvantitativ immunanalys.

Kombinationen av colipas och gallsyra gör att reaktionen är specifik för pankreaslipas utan inblandning av esteraser och lipolytiska enzymer.  Den uppmätta absorbansen är proportionell mot lipasaktiviteten i provet.

Djurslag

  • Hund
  • Katt

Provmaterial

  • Färskt serum eller litiumheparinplasma
  • Om provet ska sparas måste det skyddas från ljus

Mätområde

  • Vid användning av en 20 µL pipett: 25 – 300 U/L
  • Vid användning av en 5 µL pipett: 250 – 1200 U/L

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Emma Andreasson
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Mattias Stierna
Serviceingenjör
Mattias Vanberg
Serviceingenjör