Fuji NX500i

instrumentet fuji NX500I

Fuji NX500i är ett användarvänligt instrument med hög kapacitet

Instrumentet Fuji NX500i mäter 22 enskilda parametrar och elektrolyterna Na, K och Cl.

Med en hög grad av automatisering är instrumentet mycket enkelt att handha. Endast 10µl plasma eller serum till kliniska parametrar och 50µl till elektrolytmätning.

Fuji kan hantera flera test under samma tid med en kapacitet på 12 test inom 8 minuter.

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Fredrik Gustafsson
Gruppchef