Stablelab SAA

Enkel och snabb mätning av SAA hos häst

Stablelab SAA är ett litet handhållet instrument som detekterar och kvantifierar infektionsmarkören Serum Amyloid A (SAA) hos häst. Helblod direkt från spruta, plasma eller serum kan användas och svaret visas på instrumentets skärm efter 10 minuter.

Läs mer om Stablelab SAA.

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Fredrik Gustafsson
Gruppchef