MVP ICON – ATP-mätare

MVP ICON är en ATP-mätare med multifunktioner

Med vår handhållna ATP-mätare MVP ICON från Merck kontrollerar du rengöringen på några få sekunder. Provtagningen är enkel och sker med hjälp av en förfuktad svabb, efter endast 15 sekunder kan du avläsa resultatet och få svar på om din rengöring är tillräcklig. ATP-mätning är en viktig del i egenkontroller och rengöringskontroller hos flera typer av verksamheter.

Tillsammans med tillhörande mjukvara utgör ATP-mätaren ett effektivt system som ger omedelbar feedback och hjälper till att undanröja hygienrisker. I mjukvaran kan du lägga in testpunkter, skapa provtagningsplaner och få statistik på hur din rengöring ser ut över tid. Resultaten i mätaren är tydligt färgkodade i rött gult eller grönt och med re-test-funktionen kan du enkelt kontrollera att underkända ytor rengjorts igen. Tack vare randomiseringsfunktionen testas alla kritiska punkter likvärdigt, utan systematiska fel.

Fördelar med att använda MVP ICON jämfört med äldre ATP-mätare
Väl anpassad mjukvara – MVP ICONs mjukvara möjliggör effektivt statistikarbete vid uppföljning av resultat och tillhandahåller en funktion vid HACCP-dokumentering.

Säkrare mätning – svabbarna innehåller en stor mängd reagens som sköljer topsen inifrån och ut. Förvaring i rumstemperatur.
Multifunktioner – instrumentet tillhandahåller ”plug-in”-verktyg som möjliggör mätning av temperatur, konduktivitet och pH.
Tydliga symboler – pedagogiskt instrument som åskådliggör hygien och rengöring kvantitativt.

Support ingår
Vid köp av våra ATP-mätare ingår alltid programvara, kalibreringsintyg och teknisk support så att du snabbt kommer igång. Vi erbjuder även formella certifieringskurser för att säkerställa rätt användning av ATP-mätaren.

 

Kontakter

Fredrik Gustafsson
Gruppchef