Mikrobiologi – Flexicult

Flexicult® Vet används för diagnosticering av urinvägsinfektion hos hund och katt. Odlingskittet är en agarplatta med ett fält för kvantifiering av antal bakterier samt 5 mindre fält med 5 olika antibiotika för bestämning av bakterieresistens.

Det är snabbt och enkelt att sätta igång urintestet genom att hälla urinen alternativt droppa på varje fält på agarplattan. Eventuellt överskott hälls av och plattan inkuberas i 35ºC under 18-24 timmar.

Agarplattan innehåller ett kromogent substrat som får bakterierna eller agarn att skifta färg beroende på vilken bakterieart det är. Ju fler bakterier det är i urinen desto fler bakteriekolonier syns i räknefältet.

Utifrån växten i de olika antibiotikafälten bedöms om bakterien är känslig eller resistent mot den specifika antibiotikan.

Flexicult® Vet, en sammanfattning:

  • Identifiering och kvantifiering av bakterier (fem utvalda antibiotika)
  • Rätt behandling
  • Billig och snabb

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Emma Andreasson
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef