Mikrobiologi – Flexicult

Urinvägsinfektion
hos hund och katt

Flexicult® Vet används för att diagnostisera urinvägsinfektion hos hund och katt. Odlingskittet är en agarplatta med ett fält för kvantifiering av bakterier och fem mindre fält med fem olika antibiotika för bestämning av bakterieresistens.

Du utför testet snabbt och enkelt genom att hälla urinen på agarplattan, alternativt droppa på varje fält. Eventuellt överskott hälls av och plattan inkuberas i 35 ºC under 18-24 timmar.

Agarplattan innehåller ett kromogent substrat som får bakterierna eller agarn att skifta färg beroende på bakterieart. Ju fler bakterier det är i urinen desto fler bakteriekolonier syns i räknefältet. Utifrån växten i de olika antibiotikafälten bedöms om bakterien är känslig eller resistent mot den specifika antibiotikan.

Flexicult® Vet – en sammanfattning
  • Identifiering och kvantifiering av bakterier (fem utvalda antibiotika)
  • Rätt behandling
  • Billig och snabb

 

 

 

 

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Fredrik Gustafsson
Gruppchef