Megacor, FISK/FÅGEL

Snabbtester för fisk och fågel från kvalitetsstämpeln Megacor. Läs om snabbtesterna nedan och kontakta oss för mer information.

FASTest® BKD Strip (Mikrobiologi)
Påvisar: Renibacterium salmoninarum antigen
Antal test/förp: 20

FASTest® IPNV Strip (Mikrobiologi)
Påvisar: Infectious Pancreatic Necrosis virus antigen
Antal test/förp: –

FASTest® KOI HV (Mikrobiologi)
Påvisar: Koi Herpesvirus
Antal test/förp: 10 eller 25
Broschyr

FASTest® AIV Ag (Mikrobiologi)
Påvisar: Avian Influenza Virus Typ A antigen
Antal test/förp: 20
Broschyr

FASTest® CHLAM Ag (Mikrobiologi)
Påvisar: Chlamydophila spp. antigen
Antal test/förp: 10
Broschyr

FASTest® CRYPTO Strip (Mikrobiologi)
Påvisar: Kryptospordium pavum-antigen
Antal test/förp: 10
Broschyr

FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip (Mikrobiologi)
Påvisar: Kryptospordium pavum och Giardia duodenalis antigen
Antal test/förp: 10
Broschyr

FASTest® CRYPTO-ROTA D2T (Mikrobiologi)
Påvisar: Kryptospordium pavum och Rotavirus antigen
Antal test/förp: 10
Broschyr

FASTest® GIARDIA Strip (Mikrobiologi)
Påvisar: Giardia duodenalis-antigen
Antal test/förp: 10
Broschyr

FASTest® ROTA Strip (Mikrobiologi)
Påvisar: Rotavirus-antigen
Antal test/förp: 10
Broschyr

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Emma Andreasson
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef