Blodgas

Många kliniker och djursjukhus behöver enkelt, snabbt och tillförlitligt kunna analysera blodgaser och elektrolyter för att kunna ge patienterna den bästa vården. 

  • i-STAT är en liten bärbar mätare för analys av blodgaser, elektrolyter och utvalda kliniskt kemiska och hematologiska parametrar. För analys finns 9 olika indikationsbaserade multipara-meterkassetter tillgängliga för analys av 13 parametrar. i-STAT 1 utför analysen på endast 95 µL helblod och mättiden är 90 till 120 s.