PROGESTERON – Ny analys på instrumentet Fuji DRI-CHEM IMMUNO AU10V