Reflovet Plus

För snabba och säkra resultat

Reflovet Plus ger möjlighet att analysera enskilda parametrar. Analysmenyn består av 17 parametrar.
Resultatet inom ett par minuter från 33 µL blod. De flesta parametrar kan analyseras på helblod.

Kontakter