Klinisk Kemi

Inom klinisk kemi har vi en rad olika instrument att erbjuda och för respektive instrument finns en bred reagensmeny och kontroller.