i-STAT

i-STAT ersätts inom kort av i-STAT Alinity v Analyzer

Handburet och användarvänligt instrument

i-STAT används för analys av blodgaser, elektrolyter, Hb, hematokrit samt en rad kemier.

  • Endast ett par droppar helblod behövs och svar erhålls inom två minuter.
  • i-STAT använder engångskassetter med integrerad kalibrering.
  • Mycket enkelt handhavande och inget underhåll.

Ny mjukvara juni 2020

Ladda ner den nya mjukvaran och uppdatera din i-STAT >>

Se instruktion HÄR

 

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Emma Andreasson
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Mattias Stierna
Serviceingenjör
Mattias Vanberg
Serviceingenjör