Hematologi

Vi har instrument, reagens och kontroller för både 3-parts- och 5-partsdifferentiering, båda anpassade för flera olika djurslag.