EUROLyser Fibrinogen

Ett akutfasprotein för påvisande av infektion hos häst

Fibrinogentestet är avsett för kvantitativ bestämning av protein-koncentration. Höga nivåer är i allmänhet förknippat med hjärt-kärlsjukdomar.
Parametern kan vara förhöjd på grund av någon form av inflammation då fibrinogen är ett akutfasprotein (liknande CRP). Låga nivåer kan indikera en systemisk aktivering av koagulationssystemet – förbrukning av koagulationsfaktorer är då snabbare än syntesen.

Djurslag

  • Häst

Provmaterial

  • Citrat- eller litiumheparinplasma

OBS! Omedelbart efter provtagning ska provet centrifugeras och plasman ska avskiljas från blodkropparna.

Mätområde

  • 0 – 8 g/L

Kontakter

Else Ammentorp
Produktchef
Emma Andreasson
Produktchef
Åsa Skogsberg
Produktchef
Mattias Stierna
Serviceingenjör
Mattias Vanberg
Serviceingenjör