Förstärkning i Team Veterinär

Vi har förstärkt vårt team inom Veterinärdiagnostik och hälsar Åsa Skogsberg välkommen till Triolab.

Vår produktchefer inom team Veterinärdiagnostik:

Åsa Skogsberg: 08-623 24 13, asa.skogsberg@triolab.se

Else Ammentorp: 031-81 72 26, else.ammentorp@triolab.se

Emma Andreasson: 031-81 72 13, emma.andreasson@triolab.se

Välkommen att kontakta oss!